Solutionarea alternativă a litigiilor

Thomas Fashion


1.- Ce este SAL?


SAL reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluţionare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianţii, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.


2.- Cum se soluționează litigiul?


În vederea soluționării litigiului, Direcția SAL derulează mecanismul de propunere a unei soluții părților, mecanism conform căruia, în cazul în care doar una dintre părți acceptă soluția propusă, rezultatul procedurii nu este obligatoriu. În cazul în care comerciantul nu acceptă soluția propusă, Direcția SAL informează consumatorul, prin încheiere, despre căile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru soluționarea litigiului.


3.- Care sunt condițiile în care se poate accesa procedura SAL?


- Diferendul nu a putut fi soluționat în mod direct cu comerciantul;
- Reclamația nu a mai fost analizată anterior de către o altă entitate SAL sau de către o instanță de judecată, și nici înaintată unei alte autorități publice;
- Reclamația este formulată în termen de 1 an de la data la care aceasta a fost prezentată comerciantului sau de la data săvârșirii faptei care a dat naștere litigiului;
- Instrumentarea litigiului nu afectează în mod grav funcționarea eficientă a entității SAL;
- Litigiul nu este promovat cu rea credință și nu este ofensator;
- Litigiul este de competența entității SAL sesizate.
În cazul în care Direcția SAL nu poate analiza o reclamație care i-a fost înaintată, va transmite ambelor părți o explicație privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului de reclamație.

Solutionarea online a litigiilor

Solutionarea ONLINE a litigiilor

Thomas Fashion


1.- Ce este SOL?


Platforma de soluționare online a litigiilor (SOL) este un instrument digital creat de Comisia Europeana ce pune la dispoziția consumatorilor și a comercianților o modalitate de a rezolva litigii legate de cumpărături efectuate pe internet atât din propria țară, cât și din străinătate. Mai exact, litigiile sunt înaintate unor organisme de soluționare alternativă a litigiilor înregistrate pe platformă.

Entitățile de soluționare a litigiilor sunt organizații sau persoane imparțiale care îi ajută pe consumatori și comercianți să ajungă la o înțelegere pe căi extrajudiciare. De obicei, o astfel de procedură este mai rapidă și mai ieftină decât una judiciară.


2.- Care sunt caracteristicile platformei?


Principalele caracteristici ale platformei sunt următoarele:
- Este ușor de utilizat și poate fi accesată de pe toate tipurile de dispozitive. Consumatorii pot completa formularul de reclamație pe site, în trei etape simple.
- Le oferă utilizatorilor posibilitatea de a parcurge online întreaga procedură de soluționare.
- Este multilingvă. În plus, include un serviciu de traducere care facilitează rezolvarea litigiilor între părți din țări diferite.


3.- Principalele beneficii:


- Consumatorul și comerciantul nu trebuie să plătească nicio taxă;
- Procedura durează în medie 90 de zile;
- Procedura se desfășoară în scris;
- Entitatea solicită prezența fizică a părților și/sau a reprezentanților lor în anumite cazuri;
- Rezultatul procedurii este neobligatoriu.

Solutionarea online a litigiilor