Termeni și condiții pentru accesarea domeniului

Thomas Fashion


Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile noastre și termenii contractuali înainte de utilizarea site-ului. Continuarea navigării pe acest site, folosirea funcționalităților acestui website semnifică acceptul dumneavoastră în ceea ce privește termenii și condițiile mai jos menționate.


Înainte de a face o comandă, dacă aveți orice nelămurire, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email office@thomasfashion.ro, sau să folosiți formularul de contact.

Acest site web (numit in continuare "SITE") este administrat de SC THOMAS FASHION SRL (numita in continuare "SOCIETATEA"), cu sediul social in Str. Joseni, nr. 1D, 517655, Săliștea, județul Alba, adresa de corespondență Săliștea, strada Joseni, nr 1D, Săliștea, jud Alba România ,înregistrata la Registrul Comerțului Alba cu nr J01/869/1994, CUI RO6111113.


În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

- CLIENT: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare, ce inițiază și finalizează o comandă.

- COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, ce intervine ca forma de comunicare între SOCIETATE și CLIENT;

- CONSUMATOR: orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociații, care, în executarea contractelor care intră sub incidența prezentei ordonanțe, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

- VANZATOR: Thomas Fashion, cu denumirea comercială SC Thomas Fashion SRL.

- BUNURI: orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător.

- CUMPARATOR: persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă

- CONTRACT: reprezintă o COMANDA confirmată de către SOCIETATE, prin care SOCIETATEA este de acord să livreze CLIENTULUI produse și servicii, la prețurile, caracteristicile și termenele de livrare specificate in confirmarea comenzii, iar CLIENTUL este de acord efectueze plata acestora, conform TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR specificate în contract.

- SITE: pagini web aparținând SC THOMAS FASHION SRL care se află la adresa www.thomasfashion.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informațiile de prezentare a SOCIETATII, precum și la serviciile și produsele oferite / asigurate de către SOCIETATE. Prezentul site cuprinde: texte, imagini, baze de date, produse, logouri, softuri, animații, filme, oferte și orice fel de informații, reclame, etc. și constituie "conținutul" site-ului www.thomasfashion.ro care este în întregime proprietatea SOCIETATII.

- UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii SOCIETATII.

- UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE.

- Drepturi de Proprietate Intelectuală: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din domeniul www.thomasfashion.ro și subdomeniile acestuia.


LIMITELE RĂSPUNDERII SOCIETĂȚII:

 1. Imaginile produselor sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu și au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imaginile de pe site sau din cataloage în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, culorii sau nuanței, design-ului, fără notificare prealabilă de către producători sau din cauza modificării culorii în urma procesului de fotografiere a produselor.

 2. Conținutul site-ului www.thomasfashion.ro a fost alcătuit în colaborare cu reprezentanții mărcilor care se găsesc pe site. De aceea SOCIETATEA nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile și caracteristicile produselor prezentate în magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziția SOCIETĂȚII de către reprezentanții fiecărei mărci. Astfel, unele caracteristici pot fi modificate de către SOCIETATE fără preaviz, sau pot conține erori de operare. SOCIETATEA va depune toate eforturile pentru a minimaliza toate greșelile ce pot apărea din editarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate pe SITE. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă SOCIETATEA face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

 3. SITE-ul poate conține si link-uri către alte site-uri. În aceste cazuri, SOCIETATEA nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de acestea precum și de orice altă informație menționată pe aceste site-uri. SOCIETATEA nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

 4. SOCIETATEA nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale. UTILIZATORII pot găsi informații detaliate, complete și exacte prin solicitarea informațiilor specifice, telefonic, prin email sau prin completarea formularului de contact al SITE-ului.

 5. Preturile produselor de pe SITE pot suferi modificări. Prețurile se vor confirma de consultanții noștri, prin confirmarea comenzii și emiterea facturii proforma sau facturii fiscale.

 6. Promoțiile, ofertele și produsele promoționale prezente pe SITE sunt valabile în limita stocului disponibil, întotdeauna și doar pentru oferta de pe site, în lipsa unei alte mențiuni. Promoțiile sunt valabile pe perioade limitate de timp, de regulă menționate. În cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile, maxim 30 de zile.

 7. Prezenta produselor pe site NU garantează existența lor în stoc. Consultanții noștri vor confirma disponibilitatea pentru fiecare produs în parte. Majoritatea produselor sunt disponibile la comandă, caz în care se vor produce după confirmarea comenzii de către producători.

 8. Valoarea maximă a obligațiilor SOCIETĂȚII față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de SOCIETATE de la clientul respectiv.

 9. SOCIETATEA își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.

 10. SOCIETATEA nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea TERMENILOR SI CONDITIILOR.

 11. SOCIETATEA nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării sau ca urmare a modificării, suspendării sau întreruperii serviciilor disponibile prin intermediul SITE-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe SITE.

 12. În cazul în care UTILIZATORUL sau CLIENTUL nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru termenii și condițiile de utilizare a site-ului, acesta renunță la:
  ‒ accesul la serviciu, alte servicii oferite de SOCIETATE prin intermediul site-ului
  ‒ primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor din partea SOCIETĂȚII de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea SOCIETĂȚII
  ‒ SOCIETATEA va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune sau interese
  ‒ Clientul / Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta termenii și condițiile, sub forma în care acestea vor fi disponibile în acel moment
  ‒ Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea respectării TERMENILOR SI CONDITIILOR pe perioada derulării unui Contract, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de SOCIETATE.

 13. SOCIETATEA își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui SITE, cu sau fără o notificare prealabilă.

 14. SOCIETATEA își rezervă dreptul de a introduce materiale publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagina a SITE-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 15. SOCIETATEA nu oferă nicio garanție UTLIZATORILOR că informațiile conținute de site vor împlini toate cerințele UTLIZATORILOR, că serviciile informatice pe care se bazează funcționarea SITE-ului vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori, calitatea oricăror informații obținute prin intermediul SITE-ului va satisface toate cerințele UTLIZATORILOR, orice eroare de program va fi corectată precum și orice alte aspecte similare.

 16. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii SITE-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul SITE-ului.

 17. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează SITE-ul sau de orice alte pierderi de date care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului SITE-ului.

 18. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează SITE-ul sau de orice alte pierderi de date care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului SITE-ului.

 19. Pentru secțiunile SITE-ului care pot cuprinde postări ale UTLIZATORILOR, răspunderea asupra conținutului acestor postări revine în întregime autorilor acestora. SOCIETATEA își rezervă dreptul de a nu face publice acele postări care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, clienților, partenerilor săi sau terților.

 20. SOCIETATEA nu garantează în nici un mod că documentele, fișierele sau orice alte pachete de date care sunt conținute sau au legătură cu acest site nu conțin viruși și nu va avea nici o responsabilitate pentru nici un fel de prejudiciu actual sau viitor cauzat de sau prin intermediul acestui SITE. În consecință, pentru protecția sa, orice UTILIZATOR al acestui SITE trebuie să utilizeze un program antivirus atunci când utilizează SITE-ul.

 21. SOCIETATEA nu își asumă angajamentul să aducă la zi informațiile și materialele de pe SITE cu o anumită frecvență/periodicitate. Informațiile pot suferi schimbări oricând și fără preaviz și vor putea fi încorporate în următoarele modificări ale SITE-ului, care vor fi realizate în funcție de posibilitățile SOCIETĂȚII.

 22. SOCIETATEA nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire a datelor sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
  i.- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor publicate pe SITE;
  ii.- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor UTILIZATORULUI;
  iii.- declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor SITE-ului și/sau al conținutului acestuia;
  iv.- orice alta problema legata de conținutul SITE-ului.

CONȚINUTUL SITE-ului, DREPTURI DE AUTOR ȘI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

 1. Informatiile publicate pe SITE sunt informatii de interes general despre THOMAS FASHION produsele comercializate de acesta, ale partenerilor sai cat si alte informatii considerate de THOMAS FASHION ca fiind de de interes pentru UTILIZATORI.

 2. Informatiile sunt puse la dispozitia UTILIZATORILOR in mod gratuit, cu scopul de a facilita vanzarile.

 3. THOMAS FASHION este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului, continutului acestuia, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si asupra tuturor materialelor integrate in SITE, fiind protejat prin legislatia romana si internationala privind drepturile de autor. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, partial sau integral, exceptand perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Totusi, Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza continutul numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu alte prevederi ale documentului. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea informatiilor existente pe Site sau a unei parti din acestea, accesul sau folosirea informatiilor puse la dispozitie de THOMAS FASHION prin intermediul Site-ului intr-un mod care violeaza legislatia romaneasca sau internationala in materie de drept de autor si proprietate intelectuala, poate atrage raspunderea civila sau penala pentru astfel de actiuni.

 4. Prin accesarea SITE-ului UTILIZATORII consimt sa respecte termenii si conditiile prezentate in prezentul document, legislatia aplicabila, precum si toate drepturile de proprietate intelectuala ale THOMAS FASHION.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

 1. SOCIETATEA prelucrează datele cu caracter personal ale CLIENTULUI cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

 2. Pentru mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și drepturile pe care le aveți, vă invităm să consultați Politica de confidentialitate.